Cele i środki

 
 
Celem stowarzyszenia jest:
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań związanych z    różnymi formami łączności radiowej wśród członków     społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
- popularyzowanie wiedzy z zakresu krótkofalarstwa;
- promowanie pozytywnego wizerunku krótkofalowców;
- działanie na rzecz zaspakajania potrzeb hobbystycznych członków Stowarzyszenia;
- działania na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.
 
Środki Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich,  darowizn,  spadków,  zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej...

(... ze statutu BKK)

  
Zarząd  Klubu  informuje, że istnieje możliwość  wsparcia finansowego Sekcji Młodzieżowej Klubu SP2PBY przy  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci  Niewidomych i Słabo Widzących w Bydgoszczy ul Reja.  Pasjonatów krótkofalarstwa wśród wychowanków Ośrodka można wspierać  odpisem z 1% podatku poprzez  Stowarzyszenie „Visus  Supremus”  przy  Ośrodku  Szkolno Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy.

KRS:0000337493 „Cel szczegółowy 1%”- SP2PBY SM

Darowizny można wpłacać na konto: 
PKO Bank Polski 39 1020 1462 0000 7502 0202 1756

REGON: 340652050

 NIP:  5542854416


                        

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018

Własność: Bydgoski Klub Krótkofalowców.
Wszelkie nieuprawnione użycie tekstu, zdjęć i informacji bez pisemnej zgody zabronione.