SN1IW  MEMORIAŁ  SP2IW

 
 

                                        
SP2IW Ryszard Czerwiński  urodził się 8 maja 1932 roku w Kraśniku Lubelskim. Zawodowo inżynier budownictwa specjalizujący się w budowie dróg wodnych. Od   wczesnych lat młodzieńczych interesował się radiotechniką. Przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku najpierw uzyskując licencję SWL i znak SP2-555, a następnie w roku 1956 po zdaniu egzaminu państwowego otrzymał świadectwo uzdolnienia, a w 1956 roku otrzymał licencję i znak SP2IW. Odbywając służbę  wojskową w jednostce Marynarki Wojennej ukończył kurs i otrzymał I klasę radiotelegrafisty i emisji CW pozostał wierny do końca. W roku 1976 został członkiem  Klubu Miłośników Łączności Dalekosiężnych SPDXC nr 198. Jego osiągnięcia to 339/355 potwierdzonych podmiotów z listy DXCC. Również w roku 1976 został członkiem SP OLD TIMERS CLUB  nr 032,  a w latach 1987-2015 pełnił funkcję prezesa tegoż klubu. Od roku 1985 przez następne 28 lat (7 kadencji) pełnił funkcję Prezesa ZOW PZK w Bydgoszczy. Przez 10 lat był pracownikiem CENTRALNEGO BIURA QSL Polskiego Związku Krótkofalowców. Był założycielem  i  wieloletnim aktywnym członkiem klubuSP2PBY. Za dziesiątki lat aktywnej pracy w strukturach  Polskiego Związku Krótkofalowców został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PZK oraz nadano mu godność Honorowego Członka PZK. 
Ryszard jest autorem książki „Marzenie o Szeherezadzie” stanowiącej jego swoistą autobiografię. Jest ona do pobrania ze strony
www.sp0otc.pzk.org.pl .               
Ryszard odszedł od nas 20.07.2018 roku.

 


Drukowanie Dyplomu       Downloading the Diploma

 

 


                                        Log:

                                   Karta QSL   


  

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2019

Własność: Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY.
Wszelkie nieuprawnione użycie tekstu, zdjęć i informacji bez pisemnej zgody zabronione.

 (C)SP2DDX