SN2ESH  MEMORIAŁ  SP2ESH

 
 

  
SP2ESH Bolesław Krzymin  
niekwestionowany animator krótkofalarstwa bydgoskiego, człowiek wielu pasji  i umiejętności, założyciel Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY oraz działacz harcerski i sportowy. Radio interesowało go od najmłodszych lat, dlatego też podjął naukę w kierunku radiotechnika i telewizja. Z krótkofalarstwem związał się w 1953 roku wstępując do Bydgoskiego Radioklubu LOK. W roku 1956 kierował grupą założycielską Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku  Krótkofalowców. Cały swój wolny czas poświęcał na pracę w klubie oraz na organizację  zawodów ARS  zwanych popularnie „łowy na lisa”. Licencję SWL  SP2 7260 otrzymał w 1970 roku i w tymże roku podjął  pracę jako kierownik biura w  Bydgoskim   Oddziale PZK. W roku 1971 otrzymał indywidualną licencję nadawcy i znak SP2ESH.  W tym samym roku rozpoczął społeczną pracę jako instruktor łączności Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy.  Organizował  tam kluby łączności i drużyny ARS. Kierowane przez niego zespoły  zdobywały wiele nagród w zawodach ARS  krajowych i zagranicznych, co  podniosło  znaczenie  krótkofalarstwa bydgoskiego.   Z uwagi na bogate doświadczenie sportowe powierzono mu zorganizowanie Mistrzostw 1 Regionu IARU w amatorskiej radiolokacji sportowej ARS. Zawody te odbyły się po patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Posiadał  uprawnienia   IARU   sędziego    ARS   klasy   międzynarodowej.  W latach 80’ był powołania klubu ROSA, który w swoich założeniach był ochotniczą służbą   na potrzeby  Obrony Cywilnej.  Dużo czasu poświęcał na promowanie  łączności UKF  FM. W czasie swojej długoletniej działalności społecznej organizował  kursy krótkofalarskie, spotkania, wystawy, konferencje i zjazdy tematyczne. Za swoją działalność  zawodową i społeczną otrzymał tytuł Honorowego Członka PZK, Srebrną i Złotą Odznakę PZK oraz wiele odznaczeń państwowych.
 
 


                                                        

Drukowanie Dyplomu       Downloading the Diploma

 

 


                                        Log:

                                   Karta QSL   


  

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2019

Własność: Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY.
Wszelkie nieuprawnione użycie tekstu, zdjęć i informacji bez pisemnej zgody zabronione.

 (C)SP2DDX