Aktualności

Członkowie

Dx-Info

Foto

Historia

Na pasmach

O nas

Stowarzyszenie Technika  

                                  

      OT04 Po Zjeździe - Wyczyn protokólanta.

 29.09 .2021 Ciągle nie przestaje zadziwiać mnie sytuacja w OT-04 po Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym. Oczywiście nadal nie ma dokumentów i pieczątek, które zgromadził były już sekretarz oddziału, może zaginęły gdzieś na trasie Chojnice – Bydgoszcz, nadal osoba nieuprawniona posiada klucze do pomieszczeń zarządu oddziału i do dokumentów osobowych, a co na to RODO. Może by trzeba było zainteresować tą sprawą te organa państwowe, które uczulone są nałamanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Ale dzisiaj nie o tym.
 
Każdy kto był na zjeździe zapewne pamięta wybór protokólanta. Do protokółowanie zgłosił się na ochotnika ( dziwne, bo na zjeździe nikt do niczego na ochotnika się zgłaszał ) kol. Zbigniew SQ2EAR. Zabrał się ochoczo do pracy, uruchomił laptopa, uruchomił dyktafon i wydawałoby się protokółuje, ale takie myślenie to czystej wody naiwność, kol. Zbigniew tylko rejestrował, aby to wszystko szybciutko w domu przepisać na czysto podpisać i odesłać do zarządu. Kto tak myślał też jest naiwniak. Dzisiaj mija 18 dni od Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego, a nowo wybrany zarząd protokółu nie otrzymał. Prawdę mówiąc protokół powinien być napisany i podpisany przez protokólanta jeszcze podczas zjazdu. Z doświadczenia wiem, że taki dokument powinien zmieścić się na 2 – 3 kartkach formatu A4. Nie wiem co o tym myśleć, nie znajduję powodów tego stanu rzeczy, choć kilka nasuwa się, może na przykład problem z pisaniem, może brak papieru, a może po prostu zła wola i pchanie przysłowiowego „kija w szprychy”. Aż strach pomyśleć, że syn byłego członka poprzedniego zarządu wykręca takie salto, czego jeszcze możemy się spodziewać ?
Pozostaję z wyrazami szacunku Vy 73 wasz oddany KIBIC.


        OT04  - Po Zjeździe.

Dziwna, żeby nie powiedzieć kuriozalna sytuacja powstała w OT-04.
Minęły 2 tygodnie od Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
naszego oddziału, a nowo wybrany zarząd nie otrzymał jeszcze dokumentów z działalności oddziału w poprzedniej kadencji od vice-prezesa ZG PZK Pana Piotra SP2LQP. Może niektórych dziwić dlaczego od vice-prezesa Zarządu Głównego, ale już wyjaśniam: Pan Piotr SP2LQP pełnił w poprzedniej kadencji funkcję sekretarza zarządu OT-04, z której to zrezygnował 02.09.2021 i z dniem rezygnacji zobowiązany był do zdania posiadanych dokumentów, pieczątek i kluczy do siedziby oddziału. Znany ze swej szerokiej znajomości przepisów prawa i strażnik statutu PZK, można by powiedzieć „człowiek paragraf „ uważa, że nie musi stosować się do ogólnie przyjętych zasad i dobrych obyczajów. Takie zachowanie, lekceważenie nowo wybranego zarządu oddziału OT-04 w prostej linii przekłada się na lekceważenie członków oddziału, którzy nowy zarząd wybrali. Byłem wśród osób wybierających i nie życzę sobie takich wybryków tego pana, a poza innymi sprawami przedstawianymi poniżej jest to działanie na szkodę oddziału, żeby nie mówić zbyt górnolotnie całego PZK. Władze wybierane, czy to na poziomie ZG PZK, czy każdego z oddziałów terenowych, są po to by jak najlepiej pracowały dla dobra członków organizacji, którzy ich wybierają, a nie po to by stroili fochy i realizowali swoje fanaberie. 
Dziwi zatem fakt, że nikt z ZG PZK, widząc takie zachowanie tego Pana,
a do tego  biorąc pod rozwagę protokół pokontrolny GKR PZK w OT-04 nie  zdecydował się wywalić tego Pana na przysłowiową zbitą twarz. Panowie zarządzający naszym związkiem, czy czekacie na inicjatywę oddolną, jeśli tak to weźcie pod uwagę to, że będzie ona przez Was słabo kontrolowana, tak zresztą jak latające rykoszety.
Dobrego samopoczucia życzę Vy 73  wasz oddany  KIBIC.

 

       Zjazd OT-04

  W dniu 11 września 2021 Odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy  naszego oddziału terenowego OT 04 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy. Z ramienia prezydium ZG PZK zjazd uświetnił  swoją obecnością skarbnik ZG PZK Janek SP2JLR.
Zjazd rozpoczął się o godzinie 10.30 ( w drugim terminie ) ze względu na brak „quorum”. W zjeździe uczestniczyło 35 osób na ogólną liczbę 107 członków  oddziału , co daje prawie 33 procentową   frekwencję. 
 
Na wstępie prowadzący poinformował przybyłych  o rezygnacji dwóch kolejnych członków ustępującego Zarządu. O ile wcześniejsze rezygnacje motywowane były niemożnością dalszej współpracy z sekretarzem zarządu to tą ostatnią traktować należy jako ucieczkę szczurów z tonącego okrętu. Jeden (sygnalista) nie pojawił sie na zebraniu, drugi co prawda był obecny  ale nie zabierał głosu pewnie dla tego, że wcześniej zapewnił sobie "ciepłą posadkę" w Zarządzie Głównym PZK.  
Po burzliwych obradach w których głos zabrali : były skarbnik Grzegorz SQ2HCK, były członek zarządu Edward SP2JP, były przewodniczący OKR Bogdan SP2JNV, Wojciech SP2JFF i Andrzej SP2GJI  absolutorium otrzymali Grzegorz SQ2HCK i Edward SP2JP. 

  - Proponowany porządek obrad przez SP2LQP

  - Porządek obrad zaproponowany przez SP2DDX 

  - Wystąpienie Andrzeja SP2GJI


Zjazd w głosowaniu jawnym wybrał nowy skład Zarządu OT-04 i nowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu:  

-
Grzegorz SQ2HCK          prezes zarządu

- Jerzy SP2DDV               sekretarz zarządu

- Edward SP2JP               skarbnik zarządu

- Tomasz SP2GUN            członek zarządu

- Paweł SP2BP                 członek zarządu

- Jan SP2MKR                  zastępca członka zarządu

- Ireneusz SP2DKI            zastępca członka zarządu

 

Skład OKR:   

-
Wojciech SP2JFF                  przewodniczący OKR

- Mikołaj SQ2FRQ                    członek OKR

- Andrzej SP2GJI                     członek OKR

- Joanna SP2JBA                     zastępca członka OKR

- Andrzej SP2BPS                    zastępca członka OKR

 

Zjazd zakończył się wystąpieniem przedstawiciela prezydium ZG PZK

Janka SP2JLR, który pogratulował zebranym owocnych obrad i udanego wyboru władz zarządu OT-04.

 

  
   W trosce o dużą frekwencję przedstawiamy zaproszenie i program zjazdu członków OT-04. 

Zaproszenie     Protokół GKR      Całość - z załącznikami  

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy w ramach materiałów zjazdowych protokół Głównej Komisji Rewizyjnej z załącznikami celem wyrobienia sobie zdania i przygotowania się do zjazdu.
                                                                                Źródło: Strona ZGPZK zakładka "Download"


     04 września odbyło sie w Warszawie Posiedzenie ZGPZK.
Najnowsze, interesujące nas informacje o sytuacji w OT04 znajdziemy w sprawozdaniu GKR. Dokument dostępny jest na stronie ZGPZK w zakładce "Download".

Przypominam, ze w dniu 11 września o godz. 10:30 odbędzie się  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OT04.
Miejsce Zjazdu: Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Gdańska 5 - dawna księgarnia "Współczesna"


    

                      

                            Aktualności z roku :2020  2019  2018  2017  2016  2014

 
 

©SP2DDX