Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-pomorskim w sprawie łączności kryzysowej.

 

W dniu 17 października 2013 o godz.13.00 w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miało miejsce podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Porozumienie podpisała Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Zbigniew Nawrot SQ2ETN Prezes Bydgoskiego OT PZK. W ceremonii podpisania uczestniczyli: Zbyszek SQ2ETN i Roman SP2DDX z ramienia Bydgoskiego OT PZK (OT04) oraz Mariusz SQ2BNM i Waldek SP2EUI z Toruńskiego OT PZK (OT26).

Porozumienie ułatwi wzajemne kontakty oraz stworzy jeszcze korzystniejsze warunki do uruchamiania i rozwoju tworzącej się sieci łączności kryzysowej na terenie działania obydwóch oddziałów terenowych PZK.  
 

 

 

 

 

 

 

  
Wydarzenie to zostało nagrane i będzie relacjonowane w Radiu PiK oraz w TVP Bydgoszcz. TVP Bydgoszcz przygotowała także krótkie informacje pokazujące m.in. pracę  stacji SP2PBY oraz SP0PZK z udziałem Piotra Skrzypczaka SP2JMR wiceprezesa PZK.
  


"Z przyjemnością oraz satysfakcją informujemy, że w dniu 30 lipca 2013 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, a Prezesem Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 04 zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu."    Informacja ze strony SP EmCom - autor Rafał SQ6IYR

     

 

    

 

 

Pogoda w  Bydgoszczy

© SP2DDX Powrót